Warszawa Mokotów – czy znajdziesz tu zakład pogrzebowy?

1291

Na mapie Polski istnieją miejsca, których sława wykracza daleko poza świadomość osób zamieszkujących na danym terenie. Na brzmienie nazwy danego miasta albo dzielnicy uruchamiają się rozliczne skojarzenia u ludzi, którzy często nawet nigdy nie byli w konkretnym miejscu, ale sama nazwa zdaje się być znajoma. Tak właśnie jest w przypadku warszawskiej dzielnicy Mokotów. Położona w lewobrzeżnej części stolicy, jest ona najliczniejszą z dzielnic Warszawy, biorąc pod uwagę liczbę ludności, zamieszkiwało ją bowiem – wg danych z początku 2017 roku – 217 815 mieszkańców.Z pewnością jednym z powodów, które sprawiły, że tak wiele osób wybiera właśnie tę dzielnicę jako swoje miejsce do życia, jest fakt, że Mokotów to zielone płuca Warszawy – na jej terenie mieści się bowiem wiele zieleni oraz miejsc rekreacyjnych – takich, jak chociażby Pole Mokotowskie czyli jeden z ulubionych parków wielu warszawiaków, a także Park Arkadia. Rezerwat przyrody Jeziorko Czerniakowskie zaś to wspaniała oaza przyrody naturalnej w samym środku betonowej miejskiej dżungli Mokotowa. To wszystko sprawia, że dzielnica ta stała się idealnym miejscem zarówno do wypoczynku, jak i do pracy. Potwierdza to fakt powstawania nie tylko coraz to nowych osiedli mieszkalnych i apartamentowców o wysokim standardzie – i najczęściej równie wysokich cenach – ale i coraz to nowych biurowców. Nic więc może dziwnego, że na dźwięk słowa Mokotów niemal wszyscy myślą tylko i wyłącznie o świetlanych perspektywach i o pięknej przyszłości.

Takie myśli, oczywiście, są uzasadnione, ale nie należy zapominać, że życie ludzkie – jakkolwiek byśmy tego nie pragnęli – nie składa się z samych radości. Tak, jak wszystko, co ma swój początek – ma też i koniec. Taka jest kolej rzeczy.


Nie jest więc niczym dziwnym, że – tak, jak wszędzie indziej – tak i w dzielnicy Mokotów należy zapewnić jej mieszkańcom usługi pogrzebowe – i to najwyższej jakości. Takie, jakie może zapewnić Zakład Pogrzebowy CERBER, który – chociaż nie posiada swojego biura w tej właśnie dzielnicy – często służy jej mieszkańcom. O popularności danego zakładu pogrzebowego nie decyduje jedynie kwestia reklamy w takich bądź innych mediach – ale przede wszystkim polecenia wzajemne osób, które już skorzystały z jego usług i mają do niego zaufanie. W przypadku takiego zakładu pogrzebowego, jakim jest CERBER, polecenia oparte na zaufaniu to właściwie codzienność.

Zaufanie budują przede wszystkim pracownicy, którzy są nie tylko wykonawcami wszelkich usług pogrzebowych, ale i wizytówką danej firmy. Jeśli są cierpliwi, życzliwi, gotowi do pomocy, pełni empatii a także doświadczeni – ludzie dotknięci żałobą w pierwszych chwilach po śmierci Bliskiej Osoby niejako instynktownie im ufają, bo wiedzą, że zostaną przeprowadzeni przez te trudne momenty w sposób najlepszy z możliwych.

Jeśli więc zaistnieje konieczność zorganizowania pogrzebu dla mieszkańców Mokotowa, nie trzeba daleko szukać zakładu pogrzebowego, którego misją jest tak przygotować ceremonię ostatniego pożegnania, jakby miała być ona jedyna na świecie. Bo też taka jest prawda: każdy Zmarły był dla kogoś jedyny na świecie i niejako powinnością Rodziny jest, aby w taki właśnie – niepowtarzalny i indywidualny – sposób go pożegnać. Wszyscy pracownicy Zakładu Pogrzebowego CERBER w przypadku każdego pogrzebu czynią wszystko, aby był on jak najpiękniejszy. Zarówno bowiem życia, śmierci, jak i własnego pogrzebu nie da się przeżyć jeszcze raz…