Psychoterapia egzystencjalna – dla kogo jest skierowana?

1062

Psychoterapia egzystencjalna skupia się na przywróceniu sensu życia. Ta forma pomocy przydaje się w takich problemach, jak depresja, nerwica czy nawet kłopoty w małżeństwie.

Twórcą psychoterapii egzystencjalnej był Victor Frankl, który przeżył doświadczenia w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Po tych traumatycznych doświadczeniach odkrył, że ostatecznie przeżywali ci więźniowie, którzy mieli silne poczucie sensu życia. 

Na czym polega psychoterapia egzystencjalna?

Psychoterapia egzystencjalna ma na celu przywrócenie sensu życia osobom, które go utraciły z biegiem życia. Podstawą do osiągnięcia tego jest relacja terapeutyczna, dzięki której klient poczuje się swobodnie i bezpiecznie w terapii. Terapeuta w nurcie egzystencjalnym jest więc wrażliwy, wyrozumiały i ma pozytywny stosunek do osoby w gabinecie. Te i inne cechy sprzyjają pokazaniu „prawdziwego Ja” klienta, które jest podstawą do pracy na jego uczuciach i potrzebach. W tym nurcie nie zakłada się z góry żadnych opinii, lecz tworzy się zupełnie nowe warunki dla każdego nowego klienta. Taka postawa sprzyja temu, aby on sam odkrył okoliczności i doświadczenia, które blokują jego rozwój.

Gdzie skorzystać z psychoterapii egzystencjalnej?

Wielu ludzi interesuje ta psychoterapia. Warszawa jest miastem, gdzie jest największy rynek terapeutów pracujących w tym nurcie. Jest to jedna z mniej popularnych form pomocy, jednak wielu psychologów ma dodatkowe kursy z tej dziedziny terapii.

Jaką rolę ma terapeuta?

Terapeuta podczas pracy skupia się na odnalezieniu sensu życia przez klienta, analizuje jego ograniczenia oraz wspólnie z nim rozważa możliwości, jak może wyglądać przyszłość. Jego celem nie jest diagnoza zaburzeń, lecz emocjonalna i filozoficzna zmiana, która przyczynia się do pełniejszego przeżywania. Psychoterapia egzystencjalna skupia się więc na tym, jak klient łączy sens swojego życia z jego problemami. Terapeuta nie stara się „rozgrzebywać” przeszłych doświadczeń z dzieciństwa (jak to ma miejsce np. w psychoterapii psychodynamicznej), tylko szuka możliwości, które znajdują się w zasięgu klienta. Średnio ten rodzaj pomocy trwa 30 godzin, jednak dokładny czas jest zależny od indywidualnego przypadku.

Dla kogo jest skierowana terapia egzystencjalna?

Terapia egzystencjalna jest skierowana do osób, które czują się wyobcowani ze świata i nie czują przynależności do danej kultury lub miejsca zamieszkania. Ten rodzaj pomocy przynosi duże korzyści przy pracy z klientami, którzy nie czują wartości swojego życia oraz nie cieszą ich własne dokonania. Ta metoda jest też pomocna w przypadku, depresji, nerwic lub podczas kryzysu w związku. W wielu przypadkach ten rodzaj terapii pomógł klientom porzucić nałogi.

Ograniczenia psychoterapii egzystencjalnej

Z pewnością nie jest to typ terapii dla każdego. Aby wziąć czynny udział w psychoterapii egzystencjalnej, trzeba mieć minimalne zdolności do werbalizowania swoich myśli i wystarczającą świadomość swoich emocji. Nie jest to też terapia dla osób potrzebujących konkretnych rozwiązań lub ukierunkowania na przyszłe działania. W tym celu lepiej sprawdza się nurt poznawczo-behawioralny. Również klienci z ciężkimi zaburzeniami psychicznymi nie skorzystają znacznie z tego rodzaju pomocy.